Władze Spółki

Zarząd:

Sandra Mazur – Członek Zarządu

Sandra Katarzyna Mazur, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe gromadziła w trakcie pracy w znanych warszawskich kancelariach prawnych i spółkach prawa handlowego, w których pełniła funkcję prawnika. Aktywnie uczestniczyła w budowie i rozwoju dwóch spółek akcyjnych notowanych na NewConnect pełniąc funkcję dyrektora ds. administracyjnych i odpowiadając za koordynację prac zespołów: prawnego, finansowego, sprzedaży, marketingu, logistyki, a także negocjacje z kontrahentami oraz tworzenie i opiniowanie kontraktów handlowych. Posiada również doświadczenie w zakresie: wdrażania, koordynacji i nadzoru nad kluczowymi projektami biznesowymi, optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania procesem naboru kadr oraz egzekucji należności. Od początku związany ze spółką iMe Polska S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za aspekt finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, strategicznych klientów oraz budowanie strategii finansowej spółki. Związana także ze spółkami UseCrypt S.A., Dron House S.A. gdzie również kreuje strategię finansową spółki, a także Largo Capital Sp. z o.o. gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

  Rada Nadzorcza:

Jacek Kade – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywał realne doświadczenie prawnicze będąc asystentem w kancelarii Królak i Wspólnicy w Warszawie. Dynamiczny rozwój jego kariery nastąpił w związku z uczestnictwem w tworzeniu i prowadzeniu szeregu spółek notowanych na rynku NewConnect, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego. Równolegle zdobywał doświadczenie na rynku kapitałowym jako współzarządzający niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, gdzie często współdecydował o kierunku rozwoju inwestycji portfelowych. Były Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskich „Klastry Polskie”. W 2013 r. dołączył do spółki inwestycyjnej Largo Capital, gdzie szybko objął stanowiska Prezesa Zarządu , które piastuje do dzisiaj. Reprezentuje holistyczne kompetencje prawniczo-biznesowe oraz bogate doświadczenie, dzięki czemu został powołany na przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dron House S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta. Swoje umiejętności z zakresu doboru spółek portfelowych oraz inwestycji międzynarodowych doskonali będąc od 2014 r. zarządzającym funduszu inwestycyjnego Largo Investment Capital Limited.

Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej
  • (2013 – obecnie) Prezes Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A
  • (2011 – obecnie) Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy S.A.,
  • (2003 – 2006) prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Arkadiusza Stryja w Warszawie,
  • (2004 – 2006) kolejno, jako asystent zarządu – specjalista ds. prawnych, kierownik działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie,
  • 2004 prawnik w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie
Jakub Sierakowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka, specjalizacja Inżynieria Komputerowa. W latach 2006 – 2010 odpowiedzialny za projektowanie oraz tworzenie systemów IT wspierających działalność Instytucji Publicznych, co znacząco wpłynęło na poznanie specyfiki oraz procesów Sektora Publicznego. Od 2010 roku Kierownik projektów wdrożeniowych dużych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Spółkach Skarbu Państwa podlegających pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestniczył w projektowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wdrażanego na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych Polskiej Armii. Entuzjasta LEAN Management oraz optymalizacji procesów. Od 2015 roku związany ze spółką UseCrypt S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za rozwój aplikacji UseCrypt Safe oraz UseCrypt Messenger.

Piotr Czajkowski – Członek Rady Nadzorczej
Robert Żuchowski – Członek Rady Nadzorczej